NL | EN
Menu
No compromise

Ik ben afgelopen jaar verschillende keren in India geweest. Ik kwam er ook in productiebedrijven; zoals een fabriek waar een traditionele zoete lekkernij ‘Ladoo’ wordt gemaakt. Van (kikkererwten)meel, vaak verschillende...Lees meer >>

Nieuwsoverzicht
tel. (0183) 44 63 05 | info@nutrilab.nl
NIR analyse als bewaker van kwaliteit en signalering voor voedselfraude mei 10,2016 | NIR analyse bij Nutrilab

NIR staat voor Near Infra Red. Een NIR neemt een spectrum op van 850-2500 nm. Wanneer nu een spectrum van een monster gekoppeld wordt aan analytische waarden, die op klassieke wijze verkregen zijn, kan de NIR een uitspraak doen over de analytische waarde van een monster. Echter zijn er veel meer mogelijkheden met de NIR, met name als bewaker van de kwaliteit. In dit artikel wordt eerst de meest bekende werkwijze beschreven en als tweede de mogelijkheden die NIR te bieden heeft als bewaker van de kwaliteit ter voorkoming van fouten en mogelijk opsporen van voedselfraude.

De meeste bekende en gebruikte werkwijze is de kort genoemde methode met analytische waarden. Hoe zet je nu zo’n methode op? Dit werkt als volgt: als voorbeeld het vocht gehalte van een varkensvoer. Er worden 30 verschillende monsters varkensvoer aangeboden van hetzelfde product van 30 verschillende geproduceerde batches met zoveel mogelijk verschil in vocht percentage. Van alle monsters wordt op klassieke wijze het vocht gehalte bepaald door te drogen bij 103 °C. Daarnaast wordt van alle 30 monsters ook een NIR spectrum opgenomen. In de software van de NIR kan nu een kalibratielijn worden opgesteld. Er wordt een wiskundig model gemaakt. Als laatste stap wordt gecontroleerd of de kalibratie lijn voldoet door van 5 van de 30 monsters een NIR spectrum op te nemen en het vocht gehalte weer te geven. Wanneer de NIR analyse waarden overeenkomen met de klassiek bepaalde waarden, kan de kalibratielijn worden gebruikt. Wanneer een kalibratielijn op deze wijze wordt ontwikkelt zal de spreiding op analyse resultaten behoorlijk zijn. Door echter steeds nieuwe kalibratiemonsters toe te voegen aan de kalibratielijn, wordt de betrouwbaarheid steeds beter. NIR fabrikanten gaan voor een start uit van 100 monsters. Het is echter onze ervaring dat met 30 monsters een redelijk resultaat wordt bereikt. De kalibratielijn moet onderhouden worden door minimaal10x per jaar een monster op de klassieke wijze te analyseren op vocht en met de NIR. Wanneer de NIR afwijkt t.o.v. de klassieke gevonden waarden moet de NIR kalibratielijn worden bijgesteld. Hierdoor wordt de kalibratielijn steeds betrouwbaarder.

Voorkomen van fouten en opsporen van voedselfraude. Zoals eerder beschreven neemt de NIR een spectrum op. Dit spectrum is uniek voor elk monster. Zo zal een melkpoeder met additieven een ander spectrum geven dan zonder additieven, en zal een eiwit preparaat van firma A een ander spectrum geven dan dat van firma B. Vooral bedrijven met veel verschillende grondstoffen kunnen baad hebben bij deze toepassing. Hiermee kan worden voorkomen dat verkeerde grondstoffen het proces ingaan of bij binnenkomst aan de voordeur kan de check plaatsvinden. Eigenlijk wordt er een elektronische handtekening gemaakt van een product, een NIR spectrum wat digitaal bewaard wordt en continu kan worden geraadpleegd. Dit systeem kan op deze manier ook aangeven wanneer een leverancier zijn product wijzigt. De NIR zal aangeven dat het om een ander product gaat.

Door ‘goede’ producten aan te bieden aan de NIR, kan ook fraude worden opgespoord. Een knoflook is geen zetmeel. Een geringe hoeveelheid zetmeel toegevoegd aan een knoflookpoeder wordt feilloos opgespoord.

Beide NIR toepassingen vereisen monsters die organische verbindingen bevatten. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.