NL | EN
Menu
No compromise

Ik ben afgelopen jaar verschillende keren in India geweest. Ik kwam er ook in productiebedrijven; zoals een fabriek waar een traditionele zoete lekkernij ‘Ladoo’ wordt gemaakt. Van (kikkererwten)meel, vaak verschillende...Lees meer >>

Nieuwsoverzicht
tel. (0183) 44 63 05 | info@nutrilab.nl
Listeria telling met een lage telgrens sep 13,2018 |

De gebruikelijke methode voor telling van Listeria monocytogenes in producten heeft een rapportagegrens van 10 kolonievormende eenheden per gram (kve/g). Nutrilab heeft in haar pakket ook een methode met een lagere telgrens: < 1 kve/g. Hier leggen we uit wanneer het zinvol is om deze methode te gebruiken.

Besmetting met Listeria monocytogenes

Voor producten die een voedingsbodem zijn voor Listeria, moet de houdbaarheid worden onderbouwd met een aanvullende studie (zie Infoblad 85 NVWA). Er moet namelijk worden aangetoond dat de betreffende producten op het eind van de houdbaarheidstermijn minder dan 100 kve/gram Listeria monocytogenes bevatten. Essentieel onderdeel daarbij is een onderbouwing van het maximale beginbesmettingsniveau. Indien uit historische data blijkt dat Listeria aan het begin van de houdbaarheidstermijn altijd afwezig is in 25 gram product, is dat ook de grenswaarde die men mag hanteren. Deze kan ook gelezen worden als < 1 kve/25 gram of < 0.04 kve/gram. Dit is te bepalen met behulp van een test op aan- of afwezigheid in 25 gram product. Verordening 2073/2005 schrijft voor dat dit in vijfvoud (n=5) moet gebeuren.

Listeria op rauwe grondstoffen

Echter, op sommige rauwe grondstoffen komt incidenteel Listeria voor. Als dit niet wordt afgedood tijdens het verwerken, moet een hogere intermediaire grenswaarde worden gehanteerd dan 1 kve/25 gram, bijvoorbeeld < 1 kve/g. De gebruikelijke rapportagegrens van < 10 kve/g is dan ontoereikend om dit besmettingsniveau aan te tonen. Door tien keer zoveel platen in te zetten als gebruikelijk lukt dit wel. Helaas hangt hier een extra prijskaartje aan. Omdat de methode verder ongewijzigd blijft, kan deze bepaling wel onder accreditatie worden uitgevoerd. Indien de onderbouwing van een dergelijk intermediaire norm door de NVWA wordt geaccepteerd, dan moet in het vervolg ook op deze norm worden gemonitord.