NL | EN
Menu
Kuilen 2017: kwaliteit en opbrengst goed, nu nog benutten

Het ruwvoerjaar 2017 is de boeken in gegaan als een jaar met (zeer) goede opbrengsten en zeker ook een mooie kwaliteit, van zowel gras als mais. Maar daarmee is de race nog niet gelopen. In 2017 is het aantal melkkoeien en jongvee ook...Lees meer >>

Nieuwsoverzicht
tel. (0183) 44 63 05 | info@nutrilab.nl
Koppelingen data jun 12,2018 | Beeld: © Pixabay

Voor meerdere partijen is het van belang dat de vele analysegegevens van de ruwvoeders op een eenvoudige wijze digitaal beschikbaar zijn en zo gemakkelijk gedeeld kunnen worden . Allereerst voor de veehouder en de voerleverancier, maar juist ook voor de kringloopwijzer van zuivel.nl. 

Juiste bestanden delen

Nutrilab biedt een heel scala aan data-exportformaten waarmee digitale gegevens gedeeld kunnen worden. 
Een voorbeeld daarvan is het zgn. UN/Cefact LaboratoryObservation Results-bericht, oftewel het LOR- of eLAB-XML-bericht. Dit formaat wordt o.a. gebruikt voor data-export naar de Kringloopwijzer. Het LOR-bericht is en wordt in de agrowereld gepromoot als dé standaard voor wat betreft gegevensuitwisseling. 

Beschikbare exportformaten

Het afgelopen jaar is hier door Nutrilab veel energie in gestoken en is een keur aan verschillende data-exportformaten met succes geïmplementeerd, waaronder : Kringloopwijzer, CRV, Rovecom en Agrovision. De twee laatstgenoemde partijen zijn leveranciers van agro-software, bijvoorbeeld aan mengvoerfabrikanten. Alle genoemde koppelingen worden door Nutrilab ondersteund en u kunt erop vertrouwen dat de analyse data worden gedeeld via de koppelingen. 

Eigen data-uitwisseling

Helaas is het in de praktijk zo dat veel partijen hun eigen data-uitwisselingsformaten voeren, zoals bijvoorbeeld het CRV en diverse mengvoerleveranciers. Voor onderzoekslaboratoria een extra uitdaging om al deze verschillende formaten goed te implementeren en operationeel te houden. Ook het testen van de verschillende formaten dient zorgvuldig te gebeuren, dit kost tijd en vraagt een goede samenwerking met de ontvangende partij.

Belangrijk: de nieuwe Privacywet

Tot slot: het is van groot belang dat u toestemming geeft als u wenst dat wij uw data delen met anderen. Ook met het oog op de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 binnen de EU van kracht is geworden. Via onze partner Van de Meerakker Service kunt u aangeven met welke partijen u uw data wenst te delen en kunt u hiervoor uw schriftelijk toestemming geven.