NL | EN
Menu
No compromise

Ik ben afgelopen jaar verschillende keren in India geweest. Ik kwam er ook in productiebedrijven; zoals een fabriek waar een traditionele zoete lekkernij ‘Ladoo’ wordt gemaakt. Van (kikkererwten)meel, vaak verschillende...Lees meer >>

Nieuwsoverzicht
tel. (0183) 44 63 05 | info@nutrilab.nl

OVOCOM

OVOCOM is het Overleg Platform Voedermiddelenkolom v.z.w. voor de Belgische GMP.

Als onderneming in de productie, verwerking en/of distributie van diervoeders vormt u een belangrijke schakel in de keten. Het Koninklijke Besluit inzake de vervaardiging en handel in diervoeders vereist dat ondernemingen die actief zijn in de diervoeder keten beschikken over schriftelijke procedures die op HACCP gebaseerd zijn. OVOCOM heeft dit onderkend en heeft, in overleg met betrokkenen uit de sector, GMP standaarden ontwikkeld. Door het invoeren en volgen van deze standaarden voldoet u als onderneming aan alle in het Koninklijk Besluit gestelde eisen.

Certificering borgt de levering van goede en veilige diervoeders. Bij certificatie conform de GMP OVOCOM regeling komen onder meer de processen, middelen en medewerkers aan bod die bij de levering van diervoeders, zoals deze in uw bedrijf plaatsvindt, een rol spelen.

Nutrilab staat op de OVOCOM lijst voor het uitvoeren van analyses in het kader van de Belgische GMP.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onderzoeksuitkomsten te waarborgen, voldoet Nutrilab aan verschillende kwaliteitseisen, zoals het accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA streeft naar een wereldwijde acceptatie en honorering van de afgegeven certificaten. Naast de RvA-accreditatie beschikt Nutrilab over onder andere de GMP+ International-erkenning.

Nutrilab heeft mede door deze erkenningen een grote nationale en internationale klantenkring in de voedingsmiddelenmarkt, waaronder producenten, productschappen en afnemersorganisaties.

De kwaliteitsborging binnen Nutrilab is een continu evaluerend proces. Middels controlemonsters, controlestandaarden en gecertificeerde referentiematerialen waarvan de resultaten aan strikte eisen moeten voldoen, wordt de performance van de analyseresultaten bewaakt.

OVOCOM

Klik hier voor de website van OVOCOM.

Klik hier voor onze scope.