NL | EN
Menu
No compromise

Ik ben afgelopen jaar verschillende keren in India geweest. Ik kwam er ook in productiebedrijven; zoals een fabriek waar een traditionele zoete lekkernij ‘Ladoo’ wordt gemaakt. Van (kikkererwten)meel, vaak verschillende...Lees meer >>

Nieuwsoverzicht
tel. (0183) 44 63 05 | info@nutrilab.nl

COKZ

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) is een uitvoerende controleorganisatie, opgericht op initiatief van de zuivelsector en de overheid, die strikt volgens erkende internationale normen en kwaliteitsstandaarden werkt en borg staat voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Het hygiënepakket betreft een vijftal EG-verordeningen op het terrein van levensmiddelenhygiëne (regelgeving). Het COKZ is door de overheid aangewezen als toezichthouder voor het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector.

Nutrilab staat vermeld op de lijst van goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-Hygiënepakket.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onderzoeksuitkomsten te waarborgen, voldoet Nutrilab aan verschillende kwaliteitseisen, zoals het accreditatiecertificaat van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA streeft naar een wereldwijde acceptatie en honorering van de afgegeven certificaten. Naast de RvA-accreditatie beschikt Nutrilab over onder andere de GMP+ International-erkenning.

Nutrilab heeft mede door deze erkenningen een grote nationale en internationale klantenkring in de voedingsmiddelenmarkt, waaronder producenten, productschappen en afnemersorganisaties.

De kwaliteitsborging binnen Nutrilab is een continu evaluerend proces. Middels controlemonsters, controlestandaarden en gecertificeerde referentiematerialen waarvan de resultaten aan strikte eisen moeten voldoen, wordt de performance van de analyseresultaten bewaakt.

COKZ

Klik hier voor de website van COKZ.

Klik hier voor de scope.